Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...


Gimnazjum posiada certyfikaty:

szkoła z klasą

uczniowie z klasą

Szkoły Odkrywców Talentów

Klub Szkół UNICEF

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła


Szkoła bierze udział w projekcie


Biuletyn Informacji Publicznej

ICIM - regulamin

  Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

 1. Centrum służy jako źródło informacji.
 2. Z komputerów bezpłatnie mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły w godzinach pracy ICIM oraz rodzice w godzinach konsultacji.
 3. Komputer w ICIM służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej w celach dydaktycznych i samokształceniowych.
 4. Każda osoba korzystająca z ICIM jest zobowiązana do dbałości o sprzęt, zachowania czystości w pomieszczeniu i przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.
 5. Korzystający z ICIM zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna pracowni.
 6. Praca przy komputerze rozpoczyna się od zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza oraz dokonaniu przez ucznia rzetelnego wpisu w zeszycie odwiedzin (każde stanowisko komputerowe ma przypisany własny zeszyt odwiedzin). Przy zmianie stanowiska komputerowego należy ponownie wpisać się do właściwego zeszytu odwiedzin.
 7. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:
  • zapoznać się z regulaminem ICIM,
  • wpisać się do rejestru użytkowników,
  • sprawdzić stan sprzętu,
  • zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
 8. Przy jednym komputerze pracuje jedna osoba, a w wyjątkowej sytuacji najwyżej dwie osoby.
 9. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów maja osoby realizujące konkretny temat.
 10. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko komputerowe i za wyrządzone w nim szkody.
 11. Bezwzględnie zabrania się:
  • wnoszenia do ICIM jedzenia, picia, odzieży wierzchniej,
  • spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych,
  • używania własnych dyskietek i płyt CD bez zgody nauczyciela bibliotekarza,
  • korzystania z CHATA, Gadu-Gadu, IRC, ICQ oraz innych komunikatorów internetowych,
  • zmieniania ustawień, wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych oraz dokonywania zmian technicznych w sprzęcie komputerowym i jego konfiguracji,
  • kopiowania zainstalowanego na komputerach oprogramowania,
  • dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw,
  • samowolnego manipulowania sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy,
  • podłączania własnych urządzeń i USB bez zgody nauczyciela bibliotekarza,
  • wykorzystywania sprzętu komputerowego do gier,
  • tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi,
  • używania komputerów do celów zarobkowych,
  • naruszania w jakikolwiek sposób praw autorskich,
  • korzystania ze stron www o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych, itp.
 12. Po zakończeniu pracy korzystający z pracowni pozostawia swoje stanowisko uporządkowane.
 13. Za łamanie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z pracowni ICIM.
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2018 www.gimnazjum.katywroclawskie.com

Jesteśmy częścią Portalu o mieście i gminie Kąty Wrocławskie | Hosting zapewnia: home.pl