Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...


Gimnazjum posiada certyfikaty:

szkoła z klasą

uczniowie z klasą

Szkoły Odkrywców Talentów

Klub Szkół UNICEF

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła


Szkoła bierze udział w projekcie


Biuletyn Informacji Publicznej

Wszechnica Teatralna

Spotkania w ramach Wszechnicy Teatralnej wpisują się w zadania szkoły, a cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia opisane są w podstawie programowej dotyczącej lekcji: języka polskiego, historii oraz wiedzy o kulturze. Program Wszechnicy włącza się w realizację priorytetów ministra edukacji narodowej na rok 2011/2012 pod nazwą Szkoła z Pasją. We wrześniu 2012 roku zostaną utworzone nowe klasy o profilach kulturoznawczych, dlatego już teraz proponuje się rozpoczęcie zajęć edukacyjnych zmierzających w kierunku pogłębienia wiedzy ucznia i uwrażliwienia go na sztukę. Oferowane spotkania, które merytorycznie nie będą różne od wymaganego programu nauczania w gimnazjum i liceum, a zdecydowanie rozszerzą paradygmat nauczania w danym zakresie. Wykłady będą się odbywały, w jeden poniedziałek miesiąca.

12 marca 2012

Temat wykładu: Cóż to czytasz, mości książę? – Shakespeare współczesny

Lektury z podstawy programowej: Hamlet, Romeo i Julia, Makbet

    Problemy podjęte z podstawy programowej:
  • Odczytuje sens całego utworu,
  • Odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte,
  • Dostrzega związek języka z obrazem świata,
  • Rozwój umiejętności refleksyjnej i krytycznej oceny zjawisk w kulturze i sztuce.
Wykład był połączony z projekcją fragmentów spektakli i filmów, które na trwałe wpisały się w historii kultury, oraz czasem przeznaczonym dla uczniów na zadawanie pytań. Pierwsza część spotkania była przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczestnicy poznali kontekst historyczny, w którym tworzył Shakespeare, oraz zostali zapoznani z twórczością dramatopisarza w kontekście jego biografii. Dzięki tej perspektywie porównanie: O! Gdybym mógł być tylko rękawiczką, co tę dłoń kryje!, za pomocą którego Romeo opisuje swoją tożsamość z Julią, stało się dla słuchaczy zrozumiałe – ojciec Romea był rękawicznikiem.

Więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2018 www.gimnazjum.katywroclawskie.com

Jesteśmy częścią Portalu o mieście i gminie Kąty Wrocławskie | Hosting zapewnia: home.pl