Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...


Gimnazjum posiada certyfikaty:

szkoła z klasą

uczniowie z klasą

Szkoły Odkrywców Talentów

Klub Szkół UNICEF

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła


Szkoła bierze udział w projekcie


Biuletyn Informacji Publicznej

Pogrzeb bohaterów, którzy nie zaparli się prawdy

Okres od 1944 roku czyli od momentu wkroczenia Armii Czerwonej do roku 1956 nazywamy okresem stalinowskim w powojennej historii Polski. Był to okres dużej aktywności komunistycznych sił policyjnych. Za małą sprawę np. ustną krytykę istniejącego systemu można było dostać się do więzienia, stracić zdrowie a nawet życie. Stalinizm w Polsce rozwinął się na dużą skalę. Dotyczył on zarówno oświaty, jak i postaw społecznych. Połowę wydawanych książek stanowiły tłumaczenia radzieckie, źródła historyczne preparowano opuszczając lub dopisując słowa oraz zmieniano ich sens. Dokonano czystki w bibliotekach. Program radiowy zdominowały prymitywne reportaże propagandowe, a w kinach wyświetlano wyłączne propagandowe kroniki o wielkich budowlach socjalizmu, prymitywne produkcyjniaki i tandetne filmy radzieckie.
W życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym kluczowe znaczenie odgrywała propaganda, mająca na celu „wytresowanie” społeczeństwa tak, by wielbiło władzę. Stwarzano wrażenie, że właśnie katastrofa niepodległej Polski i ujarzmienie jej przez ZSRR w formie demokracji ludowej jest szczytem szczęścia Polaków.
Rozbicie struktur społecznych i terror powodowały zanik więzi międzyludzkich, poczucia solidarności grupowej, bezinteresowności i życzliwości. Okres Stalinizmu to czas represji w postaci licznych egzekucji, wykonywania wyroków bez poprzedzających je procesów, aresztowań i czystek. 15 listopada gimnazjaliści, na zaproszenie IPN we Wrocławiu, uczestniczyli w podniosłej uroczystości pogrzebowej. Na ostatnią drogę wyruszali kolejni bohaterowie umęczeni w katowniach więzień esbeckich. Młodzież ze Szkolnego Klubu Kulturalnego wraz z pocztem sztandarowym Armii Krajowej i uczniami liceum Sióstr Urszulanek oddała cześć i szacunek, tym którzy: Czynili dobro, gdzie to jest możliwe, kochali wolność ponad wszystko, nie zaparli się prawdy.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2018 www.gimnazjum.katywroclawskie.com

Jesteśmy częścią Portalu o mieście i gminie Kąty Wrocławskie | Hosting zapewnia: home.pl