Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...


Gimnazjum posiada certyfikaty:

szkoła z klasą

uczniowie z klasą

Szkoły Odkrywców Talentów

Klub Szkół UNICEF

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła


Szkoła bierze udział w projekcie


Biuletyn Informacji Publicznej

Relacje z działań profilaktyczno – wychowawczych

W pierwszym semestrze w naszej szkole odbyły się ciekawe i ważne spotkania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym.

3 listopada gościliśmy p. Piotra Lubertowicza – muzyka, do niedawna wokalistę znanych polskich zespołów rockowych. Była to nietypowa lekcja wychowawcza z udziałem osoby, której używki i trudy walki ze skutkami uzależnienia nie były obce. Artysta w koncercie: "Broń się trać wiary" przekonywał do zdrowego stylu życia, przestrzegał przed sięganiem po środki psychoaktywne, które rujnują organizm ludzki, są niebezpieczne dla zdrowia i życia. W rozmowie z uczniami podkreślał wartość rodziny w ochronie przed zagrożeniami współczesnego świata, zachęcał by, doceniać i celebrować więzi rodzinne, przyjaźnie oraz pozytywne relacje. Zwracał uwagę na rozwijanie indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i pasji. Lekcja wychowawcza z Piotrem Lubertowiczem to również dawka dobrej muzyki, w tym fenomenalny i doceniony przez zebranych popis gry na gitarze.

Rozwinięciem powyższych treści było spotkanie młodzieży z funkcjonariuszkami Komendy Wojewódzkiej z Wrocławia, które miało miejsce 12 listopada 2015 r. w sali widowiskowej przy gimnazjum. Wizytę przedstawicielek Wydziału Prewencji udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu naszej dzielnicowej p. Aleksandry Drozdowskiej. Głównym tematem prelekcji były zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy, działających na układ nerwowy w podobny sposób jak dotychczas znane narkotyki i które w sposób podstępny i często na granicy z prawem wprowadzane są do obrotu. Mimo, że objawy zatrucia dopalaczami upowszechniane są opinii publicznej, to ciągle stanowią poważne zagrożenie. O tragicznych rozmiarach zatruć środkami psychoaktywnymi, szczególnie głośno było podczas ostatnich wakacji. W związku z tym konieczna jest rzetelna edukacja oraz stałe podnoszenie wiedzy w tym zakresie. Przedstawicielki Policji wykorzystując różne formy przekazu (prezentacja, film oparty na wydarzeniach oraz spoty i krótkie filmy o charakterze edukacyjnym) omówiły odpowiedzialność prawną osób rozpowszechniających środki psychoaktywne i przede wszystkim wpływ dopalaczy na zdrowie i życie. Podczas spotkania prowadzące wskazywały również właściwe osoby i instytucje mogące pomóc młodym ludziom w sytuacjach dla nich trudnych, w przezwyciężaniu problemom i kryzysom. Zachęcały do okazywania zaufania dorosłym: pedagogom, wychowawcom i rodzicom.

13 grudnia przy okazji Dnia Praw Człowieka gościliśmy panów: Pawła Parusa i Michała Fitasa przedstawicieli organizacji pozarządowej Klubu Kibiców Niepełnosprawnych – stowarzyszenia, które integruje i aktywizuje osoby niepełnosprawne, wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie organizuje również projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym. Pan Paweł Parus pełni ponadto funkcję Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie z gośćmi było dla wszystkich zebranych cenną i wyjątkową lekcją wychowawczą. Potwierdziło, że społeczeństwa nie można dzielić na sprawnych i niepełnosprawnych. Każdy bowiem zasługuje na szacunek, akceptację i godne warunki życiowe. Jesteśmy całością, w której część to osoby z niepełnosprawnością a część nie lub jeszcze nie. Nasi goście, którzy od początku znakomicie nawiązali kontakt z młodzieżą, na co dzień mimo wyraźnych trudności i ograniczeń aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym, realizując swoje pasje i zainteresowania. Podczas spotkania wprowadzili nas w swój świat, który nie powinien być nam obcy. W bardzo przyjaznej i otwartej atmosferze, podczas której nie brakowało dowcipów i zabawnych sytuacji, mieliśmy okazję bliżej poznać codzienne problemy osób dotkniętych niepełnosprawnością, ich potrzeby i oczekiwania. Dowiedzieliśmy się jak zachować się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, by nie okazać lekceważenia, obojętności oraz by swoją postawą nie sprawić przykrości osobom z różnymi dysfunkcjami i ograniczeniami. Była to wyjątkowa i bardzo cenna lekcja savoir-vivre. W czasie spotkania wykorzystane zostały filmy edukacyjne oraz dokumenty wyprodukowane przez KKN. Uczniowie zadali wiele pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem rozmówców. Na koniec Wiktoria Leonik i Patryk Bubula - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie podziękowali za wizytę w naszej szkole, za poniesiony trud i poświęcony czas.

W. TomczukWszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2018 www.gimnazjum.katywroclawskie.com

Jesteśmy częścią Portalu o mieście i gminie Kąty Wrocławskie | Hosting zapewnia: home.pl