Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku, mieszcząca się w nowym budynku, doskonale wyposażona, z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną...


Gimnazjum posiada certyfikaty:

szkoła z klasą

uczniowie z klasą

Szkoły Odkrywców Talentów

Klub Szkół UNICEF

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła


Szkoła bierze udział w projekcie


Biuletyn Informacji Publicznej

Wszechnica Teatralna – 5 listopada 2013

We wtorek 5 listopada 2013 na Scenie na Świebodzkim odbyła się Wszechnica Teatralna pt. Dziady. Święto zmarłych. Na spotkaniu problem podjął prof. Marian Ursel – historyk literatury z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziady Adama Mickiewicza to cykl dramatyczny złożony z nigdy nieukończonej cz. I, a także cz. II i IV pisanych w latach 1820–1823 w Wilnie i Kownie, a wydanych w 1824, oraz cz. III stworzonej przez poetę w Dreźnie wiosną 1832 i opublikowanej w tym samym roku w Paryżu. Motywem łączącym poszczególne części dramatu jest białoruski ludowy obrzęd ku czci zmarłych. Dodatkowym zaś czynnikiem spajającym jest postać przeistaczającego się bohatera Gustawa-Pustelnika-Konrada.

Utwór Mickiewicza odwołuje się do bogatej i kluczowej dla niego tradycji dramatycznej, m.in. średniowiecznego moralitetu i misterium, Szekspirowskiej formuły dramatu, a także opery i groteski. Jest przykładem upowszechnionej w romantyzmie nowatorskiej formuły synkretyzmu rodzajowego, gatunkowego oraz sztuk. Splatanie tragizmu z komizmem, patosu z groteską czy łączenie świata pozazmysłowego ze zmysłowym, fantastyki z realizmem tworzy plastyczną, pogłębioną i sugestywną wizję ludzkiego świata i jego problemów.

Problematyka cyklu dramatycznego ewoluuje od kwestii moralnych dominujących w cz. II, przez opowieść o nieszczęśliwej miłości wpisanej w cz. IV, po wątek patriotyczny i narodowowyzwoleńczy w ujęciu mesjanistyczno-profetycznym tak silnie obecny w cz. III.

Od momentu powstania Mickiewiczowskie Dziady – szczególnie ich część IV i III – miały ważki wpływ na świadomość kulturową, polityczną i obyczajowość wielu pokoleń Polaków. Wchodziły w krwiobieg narodowy, kształtowały postawy, pozostawiały swe niezbywalne znamię także na kulturze polskiej i jej rozwoju. Twórczo inspirowały, niekiedy wywoływały polemikę, a czasami nawet były politycznie wykorzystywane i manipulowane. Źródło: http://www.teatrpolski.wroc.pl/

Gratulujemy Karolinie Szczepańskiej i Miłoszowi Piotrowskiemu za otrzymanie nagród w konkursie literackim.

Zadanie na następne zajęcia:
Elementy komizmu w III części Dziadów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2018 www.gimnazjum.katywroclawskie.com

Jesteśmy częścią Portalu o mieście i gminie Kąty Wrocławskie | Hosting zapewnia: home.pl